FES | Federación Española de Sociología

Seminario Internacional Red GENCPOLIS - IV Jornadas del Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género: "Género, Ciudadanía y Políticas" (Barcelona,  22-24 de noviembre)

-Más abajo en castellano-

Benvolgudes, benvolguts,

Us presentem el Seminari Internacional de la Xarxa GENCPOLIS i les IV Jornades de Rercerca Feminista de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG) “Gènere, Ciutadania i Polítiques”, que se celebraran els dies 22, 23 i 24 de novembre a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB), a Diagonal 690 i Diagonal 696 (Barcelona). Adjuntem el programa de les jornades on podreu trobar totes les activitats, horaris i llocs. Endemés, a la web del IIEDG podreu trobar el programa detallat amb el resum de totes les investigacions presentades (https://www.iiedg.org/ca/recerca/iv-jorrnades-de-recerca).

El Seminari Internacional s’emmarca, d’una banda, en la Xarxa d'Excel·lència en "Gènere, Ciutadania i Polítiques" (Projecte GENCPOLIS finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, FEM2015-71218-REDT) i en les IV Jornades de Recerca Feminista de l’IIEDG, amb les que es pretén donar continuïtat a les tres jornades precedents que ha organitzat l’IIEDG, sempre amb la finalitat de posar en diàleg estudis i recerques en camps múltiples dins l’àmbit del feminisme i els estudis de gènere.

Aquest Seminari/Jornades, compta amb ponentes i ponents de Catalunya, de l’Estat espanyol i d’arreu d’Europa i Amèrica, i s’organitza a través de diverses activitats. El dia 22 de novembre s'inicien les jornades amb una presentació i amb conferències internacionals. La primera conferència internacional estarà a càrrec de Lisset Coba i la segona de Nancy Folbre. Després tindrem un recital de la poetessa Mireia Calafell. El dia 23 de novembre es celebrarà el seminari final de la Xarxa Gènere, Ciutadania i Polítiques (GENCPOLIS), en el qual s'organitzaran taules rodones entorn dels quatre eixos temàtics de la xarxa. Un cop finalitzin les taules rodones, a les 20h tindrem una actuació musical. El dia 24 de novembre al matí es realitzaran taules rodones amb acadèmiques feministes sèniors i a la tarda es presentaran comunicacions d’un ampli ventall d'investigadores i temàtiques.

Les jornades són gratuïtes i cal realitzar inscripció fins el 17 de novembre omplint el formulari disponible a: goo.gl/FcxyA7

Us convidem i animem a participar en aquestes jornades que són tan significatives per visibilitzar i posar en valor la recerca feminista que fem entre totes.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Una cordial salutació i us esperem aviat,

Equip coordinador:

Dra. Elisabet Almeda Samaranch, Investigadora Principal Xarxa GENCPOLIS, Departament Sociologia, UB

Dra. Genoveva Sastre Vilarrasa, Coordinadora Comissió de Recerca de l'IIEDG

Dra. Núria Pumar Beltrán, Directora de l’IIEDG, Departament de Dret Mercantil, del Treball i la Seguretat Social, UB

Dra. Rosa Ortiz Monera, Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial, UB, membre Grup COPOLIS

Dra. Mònica Borrell Cairol, Departament d’Història Contemporània, UB

 

------

Apreciadas, apreciados,

Os presentamos el Seminario Internacional de la Red GENCPOLIS y las IV Jornadas de Recerca Feminista del Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género (IIEDG) "Género, Ciudadanía y Políticas", que se celebrarán los días 22, 23 y 24 de noviembre en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona (UB), en Diagonal 690 y Diagonal 696 (Barcelona). Adjuntamos el programa de las jornadas donde podéis encontrar todas las actividades, horarios y lugares. Además, en la web del IIEDG podéis encontrar el programa detallado con el resumen de todas las investigaciones presentadas (https://www.iiedg.org/es/investigacion/iv-jornadas-de-investigacion)

El Seminario Internacional se enmarca, por un lado, en la Red de Excelencia en "Género, Ciudadanía y Políticas" (Proyecto GENCPOLIS financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, FEM2015-71218-REDT) y en las IV Jornadas de Investigación Feminista del IIEDG, con las que se pretende dar continuidad a las tres jornadas precedentes que ha organizado el IIEDG, siempre con el fin de poner en diálogo estudios e investigaciones en campos múltiples dentro del ámbito del feminismo y los estudios de género.

Este Seminario / Jornadas, cuenta con ponentes de Cataluña, de España y de toda Europa y América, y se organiza a través de diversas actividades. El día 22 de noviembre inician las jornadas con una presentación y con conferencias internacionales. La primera conferencia internacional estará a cargo de Lisset Coba y la segunda de Nancy Folbre. Después tendremos un recital de la poetisa Mireia Calafell. El día 23 de noviembre se celebrará el seminario final de la Red Género, Ciudadanía y Políticas (GENCPOLIS), en el que se organizarán mesas redondas en torno a los cuatro ejes temáticos de la red. Una vez finalicen las mesas redondas, a las 20h tendremos una actuación musical. El día 24 de noviembre por la mañana se realizarán mesas redondas con académicas feministas seniors y por la tarde se presentarán comunicaciones de un amplio abanico de investigadoras y temáticas

Las jornadas son gratuitas y hay que realizar inscripción hasta el 17 de noviembre rellenando el formulario disponible en: goo.gl/FcxyA7

Os invitamos y animamos a participar en estas jornadas que son tan significativas para visibilizar y poner en valor la investigación feminista que hacemos entre todas.

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración.

Un cordial saludo y os esperamos,

Equipo coordinador:

Dra. Elisabet Almeda Samaranch, Investigadora Principal Red GENCPOLIS, Departament Sociologia, UB

Dra. Genoveva Sastre Vilarrasa, Coordinadora Comisión Investigación del IIEDG

Dra. Núria Pumar Beltrán, Directora del IIEDG, Departamento de Derecho Mercantil, del Trabajo y la Seguridad Social, UB

Dra. Rosa Ortiz Monera, Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial, UB, miembro Grupo COPOLIS

Dra. Mònica Borrell Cairol, Departamento de Historia Contemporánea, UB

---
Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (iiEDG)
Mail: info@iiedg.orginfo.iiedg@gmail.comhttp://www.iiedg.org

---

PDF programa en catalán /PDF programa en castellano